Offers

Offers

WEDDING & EVENT OFFERS

Ưu đãi cho đám cưới và sự kiện
Ưu đãi cho đám cưới và sự kiện
Ưu đãi cho đám cưới và sự kiện
Ưu đãi cho đám cưới và sự kiện

Contact us :

Address: 140 Hung Vuong Street, An Hoi Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province

Tel: 0275.374.8888

Email: info@diamondstarbentre.com

Other service

FESTIVAL OFFERS

FESTIVAL OFFERS

30/10/2020 00:00
SPECIAL OFFER 24H

SPECIAL OFFER 24H

30/10/2020 00:00